Tidløs Design – Lysskilter og profilering

Montering av skilter

Skilting er også en del av bygningsdesignet

Montering av skilter er en viktig del av alt bygningsdesign. Det kan være enkle skilt som viser veien til inngangen, eller mer komplekse skilt med lys høyt oppe på fasaden din. Uansett hvilken type skilt som skal monteres, er det viktig å sørge for at det blir gjort riktig. Det er flere faktorer som må vurderes når man skal montere skilt og bruk av lift.

Moderne teknikk

Det å lage skiltet i Tidløs stil er en viktig faktor å vurdere når du skal kjøpe et skilt. Det burde fungere for mange mange år fremover.
Funksjonelt og estetisk tiltalende i lang tid fremover. En tidløs design vil være i tråd med bedriftens identitet og verdier og vil også være enkel å lese og forstå. Det er viktig å velge en design som ikke vil gå ut på dato etter bare noen få år. Ved å velge et tidløs design vil bedriften kunne spare penger ved å unngå å måtte bytte ut skiltet. Vi ser på helhet å lager et grafisk forslag til passende materialer og design.

Montering av skilter i høyden med lift

Montering av skilter er en viktig del av alt bygningsdesign. Det kan være enkle skilt som viser veien til inngangen, eller mer komplekse skilt med lys høyt oppe på fasaden din. Uansett hvilken type skilt som skal monteres, er det viktig å sørge for at det blir gjort riktig. Det er flere faktorer som må vurderes når man skal montere skilt og bruk av lift.

Montering av skilter i høyden med lift

Det er viktig å vurdere om man trenger en lift eller ikke ved montering. Hvis skiltet skal monteres på en høy vegg eller på en bygning som er vanskelig tilgjengelig eller vegg høyt oppe, er en lift ofte nødvendig. En lift gjør det mulig å montere skiltet på en trygg og sikker måte, og det kan også hjelpe til med å spare tid og krefter. Det er viktig å huske på at montering av skilt kan være farlig hvis det ikke gjøres riktig, og det er derfor viktig å ta nødvendige forholdsregler.

Montering med lift

Når man bruker en lift til å montere skilt, er det viktig å velge riktig type lift for jobben. Det finnes mange forskjellige typer lifter tilgjengelig, og det er viktig å velge en som er riktig for både skiltet og omgivelsene. På enkelte plasser kan det være vanskelig å få plass til en lift. Hvis skiltet skal monteres på en høy vegg, kan en teleskoplift være det beste alternativet. Hvis skiltet skal monteres på en bygning i et travelt område, kan en sakselift være mer passende. Det er også et krav å søke Bymiljøetaten i flere kommuner slik at man får tillatelse til å leie gate/grunn hvor man skal stå med lift. Det er også viktig å vurdere hvor lang tid det vil ta å montere skiltet når man velger lift, da noen typer lifter kan være mer tidseffektive enn andre.

Når man skal montere skilt, er det også viktig å vurdere om man trenger å søke om tillatelse fra kommunen.

Søke kommune?

I noen tilfeller kan det være nødvendig å søke om tillatelse fra kommunen eller andre myndigheter før man kan monterer skiltet. Dette gjelder spesielt hvis skiltet er stort eller hvis det er synlig fra offentlige områder. Det er viktig å undersøke hvilke regler som gjelder i ditt område før du begynner å montere skiltet.

Kontakt oss, vi tar oss av hele prosessen rundt søknader, godkjenninger og produksjon og montering.

Tidløs Design bistår mer enn gjerne med din vindusdekor, bildekor eller montering av skilt du har kjøpt. Vi har montører som har masse erfaring innenfor montering av blant annet skilt.  Montering kan variere ganske masse fra prosjekt til prosjekt.
Spør oss fra gang til gang. Kjøper du produktet hos oss legger vi montering inn i prisen slik at du får en komplett pakkepris.

Skiltmontering i høyden

Trenger vi stilaser eller lift har vi gode innleieavtaler på dette. Det er særdeles viktig at vi har riktig utstyr til riktig jobb for å klare å kalkulere på best mulig pris til dere. Vi kan også lage en skiltpakke for dere med oppmerking og avsperring av området hvis det er ønskelig. Dette gjøres ofte på steder som er noe mer utsatt iht ferdsel som trikk, buss, hovedgate eller annet som gjør jobben med å jobbe i lift noe mer krevende for montering av skilt. Sjekk  med oss, trenger lokasjonen sperring kan vi søke Bymiljøetaten for dere samt Plan og Byggningsetaten for godkjenning av skiltingen.

Se mer informasjon hos bymiljøetaten her >>

Må jeg søke kommunen?

Om du må søke varierer fra kommune til kommune men som «tommelfinger-regel» så er svaret ja. Det finnes noen unntak når det kommer til f.eks størrelse på skiltene samt stedet det skal henge. Vi er Ansvarlig søker når det kommer til skilter og kan bistå deg i hele prosessen fra søknad hos Plan og Bygningsetaten til å produksjon og montering når de skal opp. En partner å forholde seg til hele veien fra grafisk oppsett til montering av skiltet. Må jeg søke for å montere skilte?

Skroll til toppen